مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال

جستجو
نام صرافی تعداد ارز حداکثر کارمزد قیمت بیت کوین کیف‌پول اختصاصی اپلیکیشن قدمت صرافی زمان احراز هویت امتیاز کاربران بررسی صرافی
ایرانیکارت

ایرانیکارت

بازار معاملاتی
750 0 2,242,908,588 تومان 10 سال 1 ساعت
3.3/5 - (87 امتیاز)
مشاهده
همتاپی

همتاپی

فروشگاهی و بازار معاملاتی
17 0.35 % 2,216,076,907 تومان 5 سال 1 روز
3.3/5 - (72 امتیاز)
مشاهده
هلواکس

هلواکس

فروشگاهی
400 0.1 % 2,230,145,188 تومان 2 سال 1 روز
3.7/5 - (117 امتیاز)
مشاهده
صرافی io

صرافی io

فروشگاهی
90 0 2,221,595,755 تومان 3 سال 2 روز
2.4/5 - (46 امتیاز)
مشاهده
رمزینکس

رمزینکس

بازار معاملاتی
200 0.32 % 2,215,337,519 تومان 5 سال 2 روز
3.2/5 - (73 امتیاز)
مشاهده
نوبیتکس

نوبیتکس

بازار معاملاتی
43 0.35 % 2,207,836,456 تومان 5 سال 5 روز
3.2/5 - (150 امتیاز)
مشاهده
والکس

والکس

بازار معاملاتی
100 0.4 % 2,214,000,009 تومان 4 سال 2 روز
3/5 - (71 امتیاز)
مشاهده
سینا تتر

سینا تتر

فروشگاهی
500 0.2 % 2,233,035,000 تومان 4 سال 5 دقیقه
3.9/5 - (58 امتیاز)
مشاهده
راستین

راستین

فروشگاهی و بازار معاملاتی
200 0.2 % 2,214,805,193 تومان 1 سال 5 دقیقه
3.3/5 - (52 امتیاز)
مشاهده
توایکس

توایکس

فروشگاهی
400 0 2,236,209,343 تومان 1 سال 20 دقیقه
3.5/5 - (54 امتیاز)
مشاهده
فرهاد اکسچنج

فرهاد اکسچنج

فروشگاهی و بازار معاملاتی
21 0.1 % 2,218,723,117 تومان 11 سال 1 روز
2.7/5 - (22 امتیاز)
مشاهده
کوینینو

کوینینو

فروشگاهی و بازار معاملاتی
300 0.1 % 2,226,216,906 تومان 2 سال 3 روز
2.9/5 - (27 امتیاز)
مشاهده
بیت پین

بیت پین

فروشگاهی و بازار معاملاتی
120 0.01 % 2,218,434,457 تومان 2 سال 1 روز
3.8/5 - (23 امتیاز)
مشاهده
اکسیر

اکسیر

بازار معاملاتی
64 0.35 % 2,210,600,000 تومان 6 سال 1 روز
3.3/5 - (64 امتیاز)
مشاهده
تریتکس

تریتکس

فروشگاهی و بازار معاملاتی
14 0.35 % 2,214,861,000 تومان 1 سال 1 روز
3.2/5 - (28 امتیاز)
مشاهده
تترلند

تترلند

فروشگاهی و بازار معاملاتی
290 0.39 % 2,218,657,350 تومان 5 سال 10 دقیقه
2.1/5 - (21 امتیاز)
مشاهده
سرمایکس

سرمایکس

بازار معاملاتی
662 0.4 % 2,216,549,943 تومان 5 سال 30 دقیقه
3.2/5 - (22 امتیاز)
مشاهده
ارز پلاس

ارز پلاس

فروشگاهی و بازار معاملاتی
220 0.2 % 2,216,143,525 تومان 1 سال 5 دقیقه
3.5/5 - (91 امتیاز)
مشاهده
بستیم

بستیم

فروشگاهی
1 0 غیرفعال 1 سال 5 دقیقه
4.8/5 - (29 امتیاز)
مشاهده
تهران اکسچنج

تهران اکسچنج

غیرمتمرکز
800 0.1 % 2,234,508,416 تومان 6 سال بدون احراز هویت
4.6/5 - (9 امتیاز)
مشاهده
ارزی کوین

ارزی کوین

فروشگاهی
- 0 غیرفعال 2 سال 1 روز
2.7/5 - (24 امتیاز)
مشاهده
ارز خرید

ارز خرید

بازار معاملاتی
- 0 غیرفعال 1 سال 1 ساعت
2/5 - (21 امتیاز)
مشاهده
بیتکس 24

بیتکس 24

بازار معاملاتی
13 - غیرفعال 2 سال 1 روز
2.5/5 - (41 امتیاز)
مشاهده
دلارکده

دلارکده

فروشگاهی
5 - غیرفعال 7 سال 1 روز
3.7/5 - (51 امتیاز)
مشاهده
پینگی

پینگی

بازار معاملاتی
200 0.14 % غیرفعال 2 سال 10 دقیقه
3.1/5 - (37 امتیاز)
مشاهده
تبدیل

تبدیل

بازار معاملاتی
200 0.4 % غیرفعال 3 سال 3 روز
2.7/5 - (33 امتیاز)
مشاهده
تترسیل

تترسیل

فروشگاهی
1 0 غیرفعال 2 سال 1 روز
2.1/5 - (19 امتیاز)
مشاهده
او‌ام‌پی‌فینکس

او‌ام‌پی‌فینکس

بازار معاملاتی
73 0.35 % غیرفعال 2 سال 1 روز
3.4/5 - (65 امتیاز)
مشاهده
دیدکس

دیدکس

فروشگاهی و بازار معاملاتی
36 0.2 % غیرفعال 3 سال 1 روز
1.9/5 - (19 امتیاز)
مشاهده
بیتامون

بیتامون

فروشگاهی
300 0.2 % غیرفعال 2 سال 1 روز
2.6/5 - (27 امتیاز)
مشاهده
بیت ایمن

بیت ایمن

بازار معاملاتی
49 0.32 % غیرفعال 3 سال 1 روز
3.1/5 - (35 امتیاز)
مشاهده
دیجی ریال

دیجی ریال

فروشگاهی
- 0 غیرفعال 4 سال 1 روز
3.5/5 - (45 امتیاز)
مشاهده
افراتتر

افراتتر

فروشگاهی
108 0 غیرفعال 4 سال 2 روز
2.9/5 - (25 امتیاز)
مشاهده
رمز اکس

رمز اکس

فروشگاهی
50 0.5 % غیرفعال 5 سال 1 روز
2.1/5 - (21 امتیاز)
مشاهده
اکس اونیکس

اکس اونیکس

بازار معاملاتی
- 0 غیرفعال 1 سال 1 روز
2.9/5 - (43 امتیاز)
مشاهده
ارزینجا

ارزینجا

فروشگاهی
500 0 غیرفعال 5 سال 15 دقیقه
3.4/5 - (44 امتیاز)
مشاهده
کوین کده

کوین کده

بازار معاملاتی
- 0 غیرفعال 4 سال 1 روز
2.6/5 - (26 امتیاز)
مشاهده
اتراِکس

اتراِکس

فروشگاهی
320 0 غیرفعال 4 سال در لحظه
3.4/5 - (25 امتیاز)
مشاهده
ارز پایا

ارز پایا

بازار معاملاتی
69 0.2 % غیرفعال 5 سال 1 ساعت
3.6/5 - (84 امتیاز)
مشاهده
بیتستان

بیتستان

فروشگاهی
85 0 غیرفعال 3 سال 1 روز
2.6/5 - (27 امتیاز)
مشاهده
پارس بیت

پارس بیت

فروشگاهی و بازار معاملاتی
26 1 % غیرفعال 5 سال 4 روز
2.3/5 - (19 امتیاز)
مشاهده
اوکی اکس

اوکی اکس

بازار معاملاتی
600 0.4 % غیرفعال 5 سال 1 روز
2.5/5 - (39 امتیاز)
مشاهده
آبان تتر

آبان تتر

فروشگاهی
310 0.2 % غیرفعال 4 سال 1 روز
3.3/5 - (120 امتیاز)
مشاهده
اکسبیتو

اکسبیتو

بازار معاملاتی
25 0.2 % غیرفعال 2 سال 1 دقیقه
3.7/5 - (25 امتیاز)
مشاهده
پول نو

پول نو

فروشگاهی و بازار معاملاتی
- 0 غیرفعال 2 سال 1 روز
4.1/5 - (51 امتیاز)
مشاهده
مونوکسا

مونوکسا

بازار معاملاتی
1 0 غیرفعال 1 سال 2 ساعت
2.3/5 - (9 امتیاز)
مشاهده
اکسکوینو

اکسکوینو

فروشگاهی و بازار معاملاتی
140 0.2 % غیرفعال 5 سال 2 ساعت
2.4/5 - (19 امتیاز)
مشاهده
بیت 24

بیت 24

فروشگاهی
400 0 غیرفعال 4 سال 10 دقیقه
4.1/5 - (18 امتیاز)
مشاهده
نوین تتر

نوین تتر

فروشگاهی
1 0 غیرفعال 1399 15 دقیقه
2.5/5 - (8 امتیاز)
مشاهده
رمزپلاس

رمزپلاس

بازار معاملاتی
110 0.2 % غیرفعال 2 سال 1 ساعت
1.5/5 - (4 امتیاز)
مشاهده
ویترین کارت

ویترین کارت

فروشگاهی و بازار معاملاتی
50 0.3 % غیرفعال 1 سال 5 دقیقه
3.8/5 - (22 امتیاز)
مشاهده

میانگین قیمت در صرافی‌های ایرانی

بیت‌کوین
2,221,204,616 تومان خرید
اتریوم
119,180,804 تومان خرید
لایت‌کوین
3,994,510 تومان خرید
ترون
5,472 تومان خرید
بیت‌کوین‌کش
12,737,807 تومان خرید
استلار
6,753 تومان خرید
ایاس
42,208 تومان خرید
بایننس‌کوین
12,186,650 تومان خرید
اتریوم‌کلاسیک
1,112,386 تومان خرید
ریپل
33,457 تومان خرید

حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته صرافی‌های ایرانی

مقایسه قیمت صرافی ارز دیجیتال و بیت کوین

ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین، امروزه به یک نام آشنا تبدیل شده‌اند و تقریباً همه حداقل یک بار نام آن را شنیده‌اند. افراد بسیاری بیت کوین و دیگر رمزارزها و کاربردهای آنها را می‌شناسند و در کیف پول دیحیتال خود ذخیره می‌کنند.

این حسرت خیلی از طرفداران کریپتو است که می‌گویند اگر ده سال قبل بیت کوین می‌خریدم الآن جزو میلیاردرهای ایران بودم. اما واقعیت این است که حتی اگر ده سال قبل می‌دانستید تکنولوژی بلاکچین و بیت کوین چیست، شاید نمی‌توانستید آن را بخرید؛ چون در داخل ایران بستری برای خریدن آن وجود نداشت. اگر هم با هزار بدبختی راهی برای خریدن آن پیدا می‌کردید، باید هزینه‌های زیادی برای کارمزد در بازار سیاه می‌پرداختید. اینجا بود که افراد خلاق و ایده‌پرداز وارد میدان شدند و اولین صرافی‌های آنلاین ایرانی را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال طراحی کردند.

مزیت این صرافی‌ها این بود که به راحتی می‌توانستید پول خود را با درگاه بانکی به حساب صرافی بریزید و از طریق سایت صرافی، رمزارز مورد نظر خود را بخرید و به کیف پول دیجیتالی‌تان انتقال دهید.

لیست صرافی ها در سایت ارزاکس

در این صفحه از سایت ارزاکس، ما به شما بهترین و معتبرترین صرافی های ایرانی را معرفی می‌کنیم. در این لیست، برای هر صرافی‌ مشخصاتی ذکر شده است؛ از جمله: تعداد ارزی که صرافی ارائه می‌دهد، مقدار کارمزد صرافی، کیف پول و اپلیکیشن اختصاصی، قیمت بیت کوین در آن صرافی، سال تأسیس و زمان لازم برای احراز هویت. همچنین با زدن دکمه «بررسی صرافی» می‌توانید اطلاعات بیشتر و کامل‌تری درباره مزایا و معایب صرافی، راه‌های ارتباطی و نشانی سایت صرافی به دست آورید.

مقایسه مشخصات و مؤلفه‌های این صرافی‌ها به شما کمک می‌کند که بدون دردسر و تلف کردن زمان، بهترین و به‌صرفه‌ترین صرافی را برای مبادلات رمزارزی خود بیابید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

46 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها

عالی

نمیدونم

صرافی خوبیه ولی ترید نمی شه کرد و پشتیبانی هم ضعیفه

صرافی مطمئنیه. کلی امکانات خوب و جذاب داره.
من که راضی ام

من واقعا خیلی خیلی خیلی راضی هستم از صرافی نوبیتکس

خوب بوده

Nice

عالی

مشکلی تاکنون با صرافی نداشتم

اصلا استفاده نکنید دوسال هس هنوز پول منو ندادن الان هم پاسخگو نیستن …کلاهبرداری کردن و هیچ کس پاسخگو نیس حتی پلیس فتا و بانک مرکزی و…وگرنه تو این دوسال پول همه برمی‌گشت…سرمایه گذاری نکنید که پولتون به فنا میره

به شدت پرریسک و غیر قابل اعتماد، من برداشت ریالی زده بودم توی تابستون دیدم با 2 هفته تاخیر بازم پرداخت نکردن رفتم اونجا و هرچی داشتم تتر کردم انتقال دادم یه صرافی دیگه از اونجا برداشت کردم خیلی های دیگه هم اومده بودن اونجا

بیتستان اصلا توصیه نمیکنم. هر کی به مشکل میخوره فقط میگن صبوری کنید. دو روز سرمایه من توسط بیتستان ارزشش از بین رفته و به هیچ وجه پاسخگو نیستن .

عااالی

قبلا قیمت خریدهاش خوب الان جز گرونترین هاست

سرعت اردر گذاری ضعیفه
فقط میشه خرید و فروش فوری انجام داد
به نظرم کدهای دیتابیس، بسیار شلخته نوشته شده
اگه این پیام رو مدیران این صرافی دیدن من میتونم اسکریپت بهتری بهتون بدم با تست سرعت و تاییدیه امنیتی
بهتره بود که از یک تیم خوب استفاده میکردین که سواد این کار رو داشته باشه.
نکته مثبتی که دارین اینه که فرانت از بک جدا هست، به‌نظرم بجای خرج تبلیغات خرج کدتون میکردین یا از صرافی های مطرح لااقل الگو میگرفتید

سلام
دوست عزیز اگر پیشنهادی دارید از طریق ایمیل مجموعه در ارتباط باشید یا تماس بگیرید ، اگر هم قصد اتک روی سایت دارید حتما انجام بدید مشکلی نیست
ضمن اینکه پلتفرم امنیت و کارایی لازم را دارد یا خیر مسئولیتش بر عهده مجموعه ست و ناراحتی شما از فعالیت یک مجموعه عجیب است ، اگر خصومت شخصی دارید و قصد تخریب دارید ؛ می توانید با اجرای پلتفرمی بهتر و شرکت در بازار رمزارز توانایی تان را اثبات بفرمایید.
موفق باشید

آخرین ویرایش 9 روز پیش توسط پاسخ

تو از کجا میدونی cpu شون اشغال شده؟

فروشنده اسکریپتی ؟ نتونستی بهشون بفروشی حالا چرا حرص میخوری؟

بیش از یکسال است که این صرافی به بهانه محدودیت بانکی هیچ پولی پرداخت نمی کند

پول مردم خور، فقط همین

بدون ثبت نام و سریع تبدیل میکنه

خیلی خوب بودن رقم های بالا هم پشتیبانی میکردن

عالی