لیست پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت
USD
  0
  صفحه قبلی 20
  صفحه بعدی 20
  ارزقیمتتغییرات 24 ساعتهنمودار هفت روزهحجم معاملات روزانه
  $ 57,220.001.58%$ 75.83 B
  $ 2,257.172.69%$ 45.70 B
  $ 526.9510.18%$ 7.76 B
  $ 1.446.31%$ 18.00 B
  $ 0.38645031.58%$ 26.65 B
  $ 1.000.78%$ 188.38 B
  $ 1.283.04%$ 5.75 B
  $ 37.192.12%$ 2.90 B
  $ 971.306.28%$ 12.48 B
  $ 271.141.45%$ 12.27 B
  $ 40.0310.86%$ 3.93 B
  $ 0.25441610.50%$ 4.06 B
  $ 31.852.16%$ 1.16 B
  $ 0.5461254.19%$ 1.90 B
  $ 0.9987560.18%$ 3.52 B
  $ 11.852.42%$ 819.51 M
  $ 158.740.45%$ 1.69 B
  $ 0.1423760.62%$ 6.37 B
  $ 57,072.001.57%$ 387.61 M
  $ 120.2938.06%$ 8.06 B