لیست کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

ارز شبکه کارمزد برداشت نوبیتکس کارمزد برداشت کوکوین کارمزد برداشت رمزینکس کارمزد برداشت والکس کارمزد برداشت تبدیل
آوه ERC20 0.2 AAVE 0.25 AAVE 1 AAVE - -
آوه BEP20 0.03 AAVE - 0.01 AAVE 0.0015 AAVE -
آوه BEP2 - - 0.01 AAVE - 0.0015 AAVE
کاردانو ADA 1 ADA 1 ADA - - -
کاردانو BEP20 1 ADA - 0.4 ADA 0.1 ADA -
کاردانو BEP2 - - 0.1 ADA 0.1 ADA 0.3 ADA
بیت کوین کش BCH 0.001 BCH - 0.001 BCH 0.0001 BCH 0.001 BCH
بایننس کوین BEP2 0.001 BNB 0.01 BNB 0.001 BNB 0.0005 BNB 0.0005 BNB
بایننس کوین BEP20 0.001 BNB 0.01 BNB 0.003 BNB 0.0005 BNB 0.0005 BNB
بیت کوین BTC 0.0003 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC -
بیت کوین BEP20 0.0001 BTC - 0.00003 BTC - -
بیت کوین BEP2 - - 0.00001 BTC - 0.0000069 BTC
دای ERC20 10 DAI 10 DAI - - -
دای BEP20 1 DAI - 0.8 DAI 1 DAI -
دوج کوین DOGE 10 DOGE 20 DOGE - 5 DOGE -
دوج کوین BEP20 5 DOGE - 5 DOGE - 1.39 DOGE
دوج کوین DOGECOIN - - 10 DOGE - 5 DOGE
پولکادات DOT 0.1 DOT 0.1 DOT 0.1 DOT - 0.1 DOT
پولکادات BEP20 0.1 DOT - 0.04 DOT 0.0075 DOT -
پولکادات BEP2 - - 0.02 DOT 0.0075 DOT 0.017 DOT
ایاس EOS 0.1 EOS 0.1 EOS - 0.1 EOS 0.1 EOS
ایاس BEP20 0.5 EOS - 0.2 EOS - -
ایاس BEP2 - - 0.1 EOS - 0.13 EOS
اتریوم کلاسیک ETC 0.01 ETC 0.01 ETC - - -
اتریوم کلاسیک BEP20 0.03 ETC - - 0.0051 ETC -
اتریوم کلاسیک BEP2 - - 0.01 ETC - 0.0043 ETC
اتریوم ERC20 0.004 ETH 0.005 ETH 0.0061 ETH 0.006 ETH 0.0012 ETH
اتریوم BEP20 0.0005 ETH 0.001 ETH 0.0005 ETH - -
اتریوم BEP2 - - 0.0005 ETH - 0.000089 ETH
استپن BEP20 1 GMT 0.5 GMT 1 GMT 0.2 GMT -
گراف ERC20 21 GRT 45 GRT 90 GRT - -
چین لینک ERC20 2 LINK 1.5 LINK 2 LINK - 0.82 LINK
چین لینک BEP20 0.06 LINK - 0.1 LINK 0.003 LINK -
چین لینک BEP2 - - 0.02 LINK 0.003 LINK 0.002 LINK
لایت کوین LTC 0.001 LTC 0.001 LTC 0.001 LTC 0.002 LTC 0.001 LTC
لایت کوین BEP2 - - 0.001 LTC - 0.0027 LTC
شیبا اینو ERC20 1,400,000 SHIB 750,000 SHIB 1,800,000 SHIB 800,000 SHIB 602,270 SHIB
شیبا اینو BEP20 30,000 SHIB - 120,000 SHIB 15,000 SHIB 8,000 SHIB
ترون TRC20 3 TRX 1.5 TRX 1 TRX 1 TRX 1 TRX
ترون BEP2 - - 1 TRX - 2.36 TRX
یونی سواپ ERC20 2 UNI 2 UNI 2.9 UNI - 0.82 UNI
یونی سواپ BEP20 0.1 UNI - 0.13 UNI 0.02 UNI -
یونی سواپ BEP2 - - 0.01 UNI 0.02 UNI 0.018 UNI
یو اس دی کوین ERC20 7 USDC 20 USDC 25 USDC - -
یو اس دی کوین BEP20 1 USDC - 1 USDC - -
تتر TRC20 0.8 USDT 1 USDT 1 USDT 1 USDT 0.8 USDT
تتر ERC20 10 USDT 25 USDT 34 USDT 50 USDT 4 USDT
تتر OMNI 4.65 USDT - 18 USDT - -
تتر BEP20 0.8 USDT 5 USDT 0.8 USDT - 0.29 USDT
تتر BEP2 - - 1 USDT - 0.8 USDT
استلار XLM 0.01 XLM 0.02 XLM - 0.01 XLM -
ریپل XRP 0.1 XRP 0.25 XRP 0.3 XRP 0.25 XRP 0.25 XRP
آلیس BEP20 0.021 ALICE 1 ALICE 0.05 ALICE - 0.035 ALICE
آلیس ERC20 - 3.75 ALICE 1.5 ALICE 2.5 ALICE -
آلفا فایننس لب BEP20 0.37 ALPHA 25 ALPHA - - -
آنکر BEP2 - - 3 ANKR - 4.73 ANKR
اتوماتا BEP20 0.43 ATA 10 ATA - - -
کازماس اتم ATOM 0.01 ATOM 0.01 ATOM 0.01 ATOM - 0.005 ATOM
کازماس اتم BEP20 0.05 ATOM - 0.04 ATOM - 0.0083 ATOM
کازماس اتم BEP2 - - 0.01 ATOM 0.01 ATOM 0.014 ATOM
اولانچ AVAX 0.01 AVAX 0.01 AVAX - - 0.01 AVAX
اولانچ BEP20 0.03 AVAX - 0.01 AVAX 0.003 AVAX 0.0034 AVAX
اکسی اینفینیتی ERC20 0.8 AXS 0.88 AXS 0.56 AXS 0.35 AXS 0.4 AXS
اکسی اینفینیتی BEP20 0.02 AXS - 0.035 AXS - 0.0054 AXS
بند پروتکل BEP20 0.05 BAND 1 BAND - - -
بیسیک اتنشن توکن BEP20 0.23 BAT - 1 BAT - 0.21 BAT
بیسیک اتنشن توکن ERC20 - 30 BAT 33 BAT - 16 BAT
بیت تورنت TRC20 - 300,000 BTT 400,000 BTT - -
کوین ۹۸ BEP20 0.13 C98 1 C98 1 C98 - -
سلر نتورک BEP20 3.66 CELR 30 CELR 15 CELR 5.44 CELR 3.95 CELR
سلر نتورک ERC20 - 420 CELR 350 CELR - 297 CELR
کامپاند ERC20 - 0.25 COMP 0.21 COMP - 0.11 COMP
کوتی BEP20 0.85 COTI - 2.5 COTI - -
الروند BEP20 0.0011 EGLD - 0.0025 EGLD 0.0015 EGLD -
الروند EGLD - 0.005 EGLD - - 0.001 EGLD
فایل کوین BEP20 0.0075 FIL - 0.06 FIL 0.006 FIL 0.012 FIL
فایل کوین BEP2 - - 0.01 FIL 0.006 FIL 0.02 FIL
فایل کوین FIL - 0.01 FIL - - 0.001 FIL
فانتوم FTM 0.2 FTM 1 FTM - - -
فانتوم BEP20 0.5 FTM - 1 FTM 0.1 FTM 0.24 FTM
فانتوم BEP2 - - 0.4 FTM 0.1 FTM -
گالا BEP20 0.6 GALA - 5 GALA 0.84 GALA 1.54 GALA
آیوتا BEP20 0.21 IOTA - 1.2 IOTA - -
کوزاما BEP20 0.00099 KSM - 0.003 KSM - -
پالی گان (ماتیک) MATIC 0.1 MATIC 1 MATIC 0.4 MATIC - -
پالی گان (ماتیک) BEP20 0.5 MATIC - - 0.2 MATIC -
پالی گان (ماتیک) ERC20 - 16 MATIC 30 MATIC - 9.72 MATIC
میکر ERC20 0.008 MKR 0.012 MKR 0.012 MKR - 0.0067 MKR
میکر BEP20 0.001 MKR - - 0.00012 MKR -
نیر پروتکل NEAR 0.01 NEAR 0.01 NEAR - - -
نیر پروتکل BEP20 0.029 NEAR - 0.1 NEAR 0.02 NEAR 0.017 NEAR
آنتولوژی BEP20 0.38 ONT - 2 ONT - -
آنتولوژی ONT - 1 ONT - - 1 ONT
ریف فایننس BEP20 13 REEF 150 REEF - - 23 REEF
سینتتیکس BEP20 0.049 SNX - - - 0.024 SNX
سینتتیکس ERC20 - 6 SNX - - 6.24 SNX
سولانا SOL 0.01 SOL 0.01 SOL - - 0.01 SOL
سولانا BEP20 0.01 SOL - - 0.0025 SOL -
سوشی ERC20 - 8 SUSHI - - 4.68 SUSHI
سوایپ BEP20 0.17 SXP - 0.4 SXP - -
سوایپ ERC20 - 20 SXP 25 SXP - -
الین ورلدز BEP20 1.24 TLM 40 TLM - - -
تزوس BEP20 0.02 XTZ - 0.3 XTZ 0.03 XTZ 0.02 XTZ
یرن فاینانس BEP20 0.0000077 YFI - - 0.000012 YFI -
زی کش BEP20 0.0016 ZEC - 0.01 ZEC - 0.0013 ZEC
زیلیکا BEP20 4.11 ZIL - 15 ZIL - 2.16 ZIL
دسنترالند ERC20 10 MANA 14 MANA 22 MANA 10 MANA -
سند باکس ERC20 10 SAND 10 SAND 16 SAND 5 SAND -
ایپ ERC20 2 APE 1.5 APE 2.5 APE - -
ایپ BEP20 - - 0.1 APE 0.02 APE -
هارمونی وان ONE 0.5 ONE 10 ONE - - 0.1 ONE
رپد بیت کوین ERC20 0.0006 WBTC 0.0005 WBTC - - -
پنکیک سواپ BEP2 - - - 0.03 CAKE 0.037 CAKE
پنکیک سواپ BEP20 - - 0.04 CAKE 0.03 CAKE 0.022 CAKE
چیلیز BEP2 - 3 CHZ 1 CHZ 1 CHZ 1.08 CHZ
چیلیز ERC20 - 60 CHZ 50 CHZ - 48 CHZ
انجین کوین ERC20 - 20 ENJ 15 ENJ 10 ENJ 10 ENJ
وان اینچ BEP20 - - 0.4 1INCH 0.15 1INCH 0.11 1INCH
وان اینچ ERC20 - 18 1INCH 18 1INCH - 8.56 1INCH
پکس گلد ERC20 - 0.01 PAXG 0.016 PAXG 0.005 PAXG 0.0042 PAXG
دش DASH - 0.002 DASH - 0.002 DASH 0.002 DASH
وراسیتی ERC20 - 1,500 VRA 1,270 VRA - -
وینک BEP2 - - 613 WIN - 1,158 WIN
وینک TRC20 - 400 WIN 200 WIN - 491 WIN
تتا THETA - 0.2 THETA 0.5 THETA - -
هولو ERC20 - - 6,150 HOT - 2,857 HOT
فلو BEP20 - - 1 FLOW - 0.033 FLOW
لونا کلاسیک LUNC - 2,500 LUNC 4,000 LUNC - -
ترا لونا TERRA - 0.25 LUNA 0.05 LUNA - -
بایسواپ BEP20 - 1 BSW 1 BSW - -
اووکی ERC20 - 2,000 OOKI 700 OOKI - -
لوکا ERC20 - 14 LOKA 7 LOKA - -
هجیک ERC20 - 790 HEGIC 2,500 HEGIC - -
رادیو کاکا BEP20 - 1,000 RACA 600 RACA - -
او ام جی نتورک ERC20 - 5 OMG 6 OMG - -
هوبی توکن ERC20 - 2 HT 10 HT - -
کوکوین توکن ERC20 - 0.75 KCS 3 KCS - -
کرو دائو ERC20 - 8.5 CRV 13 CRV - -
اف تی ایکس توکن ERC20 - 0.5 FTT 0.8 FTT - -
کاوا BEP2 - - 0.3 KAVA - 0.072 KAVA
امپ ERC20 - 2,100 AMP 2,800 AMP - -
دنت ERC20 - 10,000 DENT 6,000 DENT - -
نیوزکریپتو ERC20 - 50 NWC 55 NWC - -
ایپ‌ ان اف تی TRC20 - 100,000 NFT 350,000 NFT - -
دوج لون مارس ERC20 - 35,000,000 ELON 48,000,000 ELON - -
موبوکس BEP20 - 0.2 MBOX 0.11 MBOX - -
لوپرینگ ERC20 - 30 LRC 31 LRC - -
کریپتو کام ERC20 - 75 CRO 100 CRO - -
اودیوس ERC20 - 24 AUDIO 29 AUDIO - -
دی‌وای‌دی‌ایکس ERC20 - 10 DYDX 14 DYDX - -
اسموت لاو پوشن ERC20 - 1,500 SLP 1,400 SLP - -
اسموت لاو پوشن BEP20 - - 60 SLP - 20 SLP
بلاکتوپیا MATIC - 200 BLOK 10 BLOK - -
پاندی ایکس ERC20 - 8 PUNDIX 17 PUNDIX - 11 PUNDIX
تل کوین ERC20 - 8,000 TEL 3,500 TEL - -
اینترنت کامپیوتر ICP - 0.0005 ICP 0.1 ICP - 0.0003 ICP
نم NEM - 4 XEM - - 4 XEM
ویوز WAVES - 0.02 WAVES - - 0.002 WAVES
سلو CELO - 0.1 CELO - - 0.001 CELO
هدرا هش HBAR - 3 HBAR - - 1 HBAR
نانو NANO - 0.02 XNO - - 0.022 XNO
کوانتوم QTUM - 0.01 QTUM - - 0.01 QTUM
تومو چین TOMO - 0.01 TOMO - - 0.01 TOMO

مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

مقایسه کارمزد برداشت صرافی یکی از موضوعات مهم برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال است. افرادی که می‌خواهند به طور روزانه معاملات مختلفی انجام دهند ممکن است بارها دارایی‌های خود را بین پلتفرم‌های مختلف انتقال دهند یا بخشی از سرمایه را به طور مرتب نقد کنند. صرافی‌هایی که کارمزدهای گرانی دارند یا از شبکه‌های کمی پشتیبانی می‌کنند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شوند.

کارمزد برداشت ارز دیجیتال چیست؟

اگر تا به امروز معامله، نقل و انتقال یا پرداخت بانکی یا اینترنتی انجام داده‌اید، احتمالاً با مفهوم کارمزد تراکنش آشنا هستید. بخشی از مبلغ هر تراکنش به کارمزد اختصاص دارد. این کارمزد معمولاً توسط پلتفرم پردازش‌کننده تراکنش تعیین و دریافت می‌شود.

مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

تا به امروز صرافی‌های زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال توسعه یافته‌اند. این پلتفرم‌های معاملاتی تلاش می‌کنند که کارمزدهای کمتری برای معاملات خود تعیین کنند تا بتوانند کاربران و سرمایه‌های بیشتری جذب نمایند. البته صرافی‌ها نمی‌توانند هزینه پردازش تمام تراکنش‌ها را صفر کنند؛ زیرا در زمان برداشت ارز دیجیتال باید کارمزد بلاکچین پرداخت شود.

چرا برای برداشت رمزارز، باید کارمزد پرداخت کنیم؟

صرافی‌ها در زمان برداشت یا واریز ارز دیجیتال از کاربران کارمزد می‌گیرند. البته برخی صرافی‌ها به منظور تسهیل فرآیندهای معاملاتی کارمزدی بابت واریز ارز دیجیتال یا وجه نقد دریافت نمی‌کنند.

انتقال ارز دیجیتال به سایر پروتکل‌ها همراه با کارمزد خواهد بود. این کارمزد معمولاً توسط پروتکل‌ها یا بلاک‌چین‌های پردازش‌کننده تعیین می‌شود و صرافی مبدأ دخل و تصرف چندانی در آن ندارد.

مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

در حقیقت زمانی که کاربران به معامله در صرافی مشغول هستند، هیچ تراکنشی در شبکه‌های بلاکچین صورت نمی‌گیرد اما زمانی که رمزارز از یک صرافی به پلتفرم دیگری منتقل می‌شود، تراکنشی در بلاکچین ثبت خواهد شد.

ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند. در شبکه‌های بلاکچین نودهای اعتبارسنج توکن‌ها یا توان سخت‌افزاری خود را به اشتراک می‌گذراند تا بتوانند تراکنش‌ها را تأیید کنند و پاداش بگیرند. کارمزدهایی که در زمان برداشت ارز دیجیتال پرداخت می‌شود، صرف اعطای همین پاداش‌ها خواهد شد.

کارمزد برداشت تتر

همان‌طور که ذکر شد، در زمان برداشت ارز دیجیتال باید کارمزد شبکه پرداخت شود. با این حال تفاوت‌هایی میان صرافی‌ها و شبکه‌ها از نظر مبلغ کارمزد وجود دارد. برای مثال با مقایسه کارمزد برداشت صرافی‌ها متوجه می‌شویم انتقال تتر (USDT) در شبکه ترون (TRX) کارمزد بسیار کمتری نسبت به اتریوم (ETH) دارد. انتقال تتر از طریق شبکه‌های ماتیک (MATIC) و سولانا (SOL) نیز ممکن است اما در میان تمام شبکه‌ها، ترون و بایننس اسمارت چین (BSC) کمترین کارمزدها را دریافت می‌کنند.

تتر یکی از پرکاربردترین رمزارزهای بازار کریپتو است. به همین دلیل افراد زیادی مجبور به برداشت تتر از صرافی‌ها می‌شوند. در زمان برداشت حتماً به شبکه و مبلغ کارمزد دقت داشته باشید. تراکنش تتر در شبکه اتریوم هزینه بسیار زیادی دارد.

کارمزد برداشت صرافی های ایرانی

صرافی‌های ایرانی معمولاً کارمزدهای کمی از کاربران دریافت کنند. با توجه به اینکه هزینه کارمزد در مقایسه با قیمت دلار محاسبه می‌شود، گاهی شاهد تعیین مبالغ بسیار سنگین از طرف شبکه‌هایی همچون اتریوم هستیم. بنابراین صرافی‌های ایرانی با پشتیبانی از شبکه‌های ارزان‌تر و کاهش سهم خود از کارمزد نهایی، تلاش می‌کنند فرآیندهای انجام معاملات رمزارزی را تسهیل کنند.

مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

با مقایسه کارمزد برداشت صرافی‌ها متوجه می‌شویم که مثلاً برخی صرافی‌ها از اکثر شبکه‌های پرطرفدار پشتیبانی می‌کند.

برخی از صرافی‌های مشهور مثل نوبیتکس امکان تبادل رمزارز در همه شبکه‌ها را فراهم نکرده‌اند و همچنین برای برداشت ارزهای دیجیتال پرکاربرد در شبکه‌های پرطرفدار کارمزد بیشتری نسبت به صرافی‌های دیگر همچون ارزپلاس و والکس دریافت می‌کنند. صرافی‌های دیگر نیز با توجه به سیاست‌های بازاریابی، شرایط بازار، حجم معاملات و … کارمزدهای متنوعی را تعیین کرده‌اند.

لازم به ذکر است که ممکن است صرافی‌ها در طول زمان کارمزدهای خود را تغییر دهند. برای مثال برخی پلتفرم‌ها در شروع کار کارمزد بسیار کمی از کاربران بابت برداشت، واریز و سایر تراکنش‌ها دریافت می‌کنند یا حتی برخی تراکنش‌ها را به صورت رایگان پردازش می‌کنند اما پس از مدتی تعرفه‌های خود را به مقدار قابل‌توجهی تغییر می‌دهند.

مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن دقت کرد، پشتیبانی از شبکه‌های مختلف است. در زمان مقایسه کارمزد برداشت صرافی‌ها حتماً به این نکته دقت کنید. امروزه رمزارزهای مشهوری مثل BTC، ETH، USDT و … را می‌توان از طریق شبکه‌های مختلف برداشت کرد.

صرافی‌هایی که از بلاکچین‌های متنوع پشتیبانی می‌کنند دست کاربران را برای انتخاب سریع‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین کانال انتقال باز می‌گذراند.

کارمزد برداشت نوبیتکس

نوبیتکس جزو اولین و مشهورترین پلتفرم‌های معاملات رمزارزی در کشور است. این صرافی بابت برداشت اتریوم در شبکه بایننس اسمارت چین، مقدار 0.0005 ETH کارمزد دریافت می‌کند. علاوه بر این، برداشت تتر در این صرافی و از طریق بلاکچین BSC شامل 0.8 USDT کارمزد می‌شود. برای برداشت بیت کوین نیز باید 0.00003 BTC کارمزد در شبکه BSC و 0.0005 BTC کارمزد در بلاکچین BCT پرداخت کرد. با توجه به قیمت بالای هر واحد بیت کوین، چنین کارمزدهایی مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسد.

خلاصه مطلب

در زمان خارج کردن رمزارز از صرافی، کارمزد برداشت ارز دیجیتال از کاربران دریافت می‌شود. بخش زیادی از این مبلغ مربوط به کارمزد بلاکچین و پاداش نودهای اعتبارسنج تراکنش است. صرافی‌های ایرانی سیاست‌های گوناگونی برای تعیین کارمزدها و جلب رضایت کاربران دارند و هر کدام کارمزدهای مختلفی از معامله‌گران دریافت می‌کنند.

مقایسه کارمزد برداشت صرافی‌‌ها به ما در انتخاب بهترین و ارزان‌ترین پلتفرم برای انجام معاملات رمزارزی کمک می‌کند. پشتیبانی از شبکه‌های مختلف، تعرفه‌های منصفانه و شفافیت در تعیین کارمزدهای برداشت از مهم‌ترین ملاک‌ها برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

7 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها

این مطلب بروز رسانی هم میشه؟

سلام.بله اطلاعاتی که مشاهده میکنید هر روز بروزرسانی میشوند.

صرافی کوکوین ایرانی هست؟

سلام.خیر صرافی کوکوین صرافی ایرانی نیست و هنگام استفاده باید از vpn استفاده کنید.

ممنون از شما

جالب بود، صرافی بیتکس هم اضافه کنید.

خیلی کاربردی و بدرد بخور.